Search
Close this search box.

آزمایشNIPT (سل فری)

تست NIPT ( Noninvasive prenatal testing ) که با نام دیگر سل ‌فری (cell free DNA) هم شناخته می‌شود، یکی از آزمایشات غربالگری در دوران بارداری است. در این آزمایش خون، بخش‌هایی از DNA جنین که از جفت وارد گردش خون مادر شده، بررسی می‌شود. این آزمایش نوعی آزمایش غربالگری است و نتیجه آن جنبه تشخیصی ندارد و فقط احتمال بروز اختلالات ژنتیکی را به ماما یا پزشک شما نشان می‌دهد تا در صورت نیاز، آزمایشات مداخله‌ای دیگری انجام شود. این آزمایش همچنین برای مواردی چون:

  •  تعیین جنسیت جنین با دقت ۹۷٪
  • بارداری دوقلو
  • بارداری دوقلو
  • لقاح خارج از رحم مثل IVF و IUI قابل انجام است.

این آزمایش خون می‌تواند سندرم داون و چند عارضه‌ کروموزومی دیگر را از هفته ۱۱ بارداری به بعد (با دقت بیش از ۷/۹۹٪ ) کشف کند. در واقع، آزمایش غربالگری NIPT برای بررسی سه اختلال شایع زیر کاربرد دارد:

  • سندرم داون یا تریزومی ۲۱
  • سندرم ادوارد یا تریزومی ۱۸
  • سندرم پاتو یا تریزومی ۱۳
رزرو نوبت

برای رزرو نوبت لطفا این فرم را تکمیل کنید.

ساوامگ

 آخرین مقالات و اخبار تخصصی مرتبط با علم ژنتیک را در ساوامگ بخوانید.